Kuvia kerholta 2

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 18.4.2011 alkaen klo 17:40 B-salilla.

  Esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjan tarkastajaa
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään kokoukselle tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Kahvi- ja pullatarjoilu - tervetuloa!

PS: jos haluat kokouksessa käsiteltävän jotain tiettyä aihetta, voit ilmoittaa jollekulle hallituksen jäsenelle.